tomaszplebanski.pl

tomaszplebanski.pl

Rodzaje wierszy

Rodzaje wierszy

Rodzaje wierszy

Wyróżnia się wiele charakterystycznych rodzajów wierszy. Są podzielone między innymi na wiersz systemowy. W nich obecne są chociażby dwie stałe cechy. Mowa wtedy to tak zwanych constansach. Ponadto można też wspomnieć o regularnych rymach, jakie są rymami żeńskimi oraz jednolitym, stałym położeniu stóp metrycznych. Występują one w strefach. Jeszcze inny model to wiersz niesystemowy, który obejmuje zaledwie jedną cechę stałą. Jest to constansa. Generalnie wyróżnia się także kilka innych typów wierszy, jakie obejmują podział pod względem strofiki. I tak jest to fraszka, epigramaty, a zatem stroficzne jakie są skonstruowane biorąc pod uwagę określone strofy, jakie są w nich ujęte. Do tego mowa również o ciągłych wierszach, czyli inaczej stychicznych.

Są one zrobione z wersów, jakie komponują się w określone rodzaje specyficznych ciągów. To, co je wyróżnia spośród innych odmian wierszy, to brak podziału na strofy. Jeszcze inny typ to jest wiersz biały, który nie ma rymów. Jeszcze co innego to sylabiczny wiersz, jaki cechuje się kilkoma wyróżnikami. Po pierwsze ma stały akcent.

Rodzaje wierszy

Jest to akcent występujący zawsze na sylabie przedostatniej. Do tego występuje też średniówka, jaka jest dłuższa niż w przypadku ośmiozgłoskowców. Kolejny aspekt to regularne rymy żeńskie a także identyczna ilość sylab występujących w pojedynczym wersie. Nie możemy podczas charakterystyki wierszy i ich rodzajów zapomnieć także o sylabotonicznych wierszach, które odznaczają się od sylabicznych wierszy przede wszystkim większym zrytmizowaniem. Cechuje je taka sama ilość sylab zarówno akcentowanych, jakie są obecne w pojedynczym wersie, jak także ogólnie jednakowa ilość sylab.

Zawsze mają one miejsca ściśle określone i stałe. Toniczne wiersze natomiast cechują się również identyczną liczbą akcentów. Zawsze jest ich tyle samo w wersach pojedynczych. Nie możemy również nie wspomnieć o wierszu wolnym. Jest to inaczej wiersz intonacyjny, ale też zdaniowy bo i takie określenia w stosunku do tej formuły językowej występują. Wyznacznikiem jest tu faza intonacyjna. Zawsze jest ona równoznaczna z fazami składniowymi. Co do intonacji, to nie ma tu tradycyjnej składniowej, ale wierszowa. Przez to występuje tu przerzutnia stosowana. Jest to cecha charakterystyczna tego typu wiersza. Ponadto rytm tworzony jest przez powtarzające się systematycznie wersy. W odróżnieniu od wyżej przybliżonych rodzajów wiersza, w wolnym wierszy nie ma takiej samej, ściśle narzuconej długości wersów. Niekiedy występuje też znak szczególny w postaci braku strof.

Kolejna kwestia to to, że wiersze wolne, patrząc na inne modele wierszowe, okazuje się zdecydowanie najbardziej dzisiaj powszechny i co za tym idzie najpopularniejszy. I zatem poezja w nowatorskim wydaniu stosuje właśnie wiersz wolny. Nie ma tu konieczności koncentrowania się na wymyślaniu rymów. Jest to model wiersza bezrymowego. Kolejny aspekt jaki występuje w obrębie typów wierszy, to jest to nieregularny wiersz, który cechuje się nieregularnością. Czytając taką formułę językową, generalnie możemy uzyskać rezultat zaskoczenia. Wiersz graficzny natomiast, bo i taki jest obecny, odznacza się ilustracjami tworzonymi przez słowa bądź wersy wchodzące w skład tego wiersza. Jest to charakterystyczne dla formy sztuki arte prowera. Ponadto warto też wspomnieć o poezji konkretnej, jaka jest typowa dla jednego ze znamienitych artystów francuskich czyli Apollinaire.

Do tego dochodzi wiersz obrazkowy, a zatem taki, jaki tworzony jest w celach nie tyle literackich, poetyckich, co zwłaszcza jako forma rozrywkowa. Pojawił się on bardzo dawno, bo w okresie staropolskim. Do tego nie możemy też zapomnieć o gobelinowym wierszu, jaki nawiązuje do literatury dwudziestego stulecia. Ma on wiele znaków graficznych, które w tej postaci przedstawień wierszowatych są bardzo charakterystyczne. Mowa o słowie, ale też nutach i pięcioliniach.

– autor artykułu