tomaszplebanski.pl

tomaszplebanski.pl

Wiersz

Wiersz

Wiersz jest to inaczej mowa wiązana czy też oratio vincta. To forma organizacji tekstu w taki sposób, że pewne elementy są ciągle powtarzalne. Do tego dochodzą odcinki mające dokładnie takie same właściwości strukturalne. Jest to coś odmiennego niż proza. To utwór, mający cechy charakterystyczne ze względu na kompozycję językową.

Wyróżnia się swoistością, oryginalnością oraz wyeksponowaniem intonacyjnym linijki. Jest to podkreślenie także graficznie danego wersu. Pełni funkcję wierszotwórczą. Jest pełen środków stylistycznych. Pełni charakterystyczne role – funkcję impresywną, ekspresywną oraz poetycką. Ogólnie, aby można było w ogóle mówić o wierszu, warto wspomnieć o jego nietuzinkowej budowie, jaka obejmuje między innymi konkretną liczbę sylab, a zatem tak zwanych zgłosek, jakie są obecne w każdym jednym wersie.

Do tego dochodzi określona liczba strof, liczba wersów występujących w danej strofie, rymy, jakie mogą obejmować rozmaite cechy oraz rytm, jaki określa regularność związaną z rozkładem akcentów.

– autor artykułu